+90 534 625 48 49
yarim.hurma@gmail.com

Yarbuz Kütüphanesi

Kitap ve Sünnet üzere bir hayat!

Yarbuz Kütüphanesi

Bismillahirrahmanirrahim
Bu kütüphane, Şeyh muhaddis ve mütefekkir Ebu Said el-Yarbuzi’nin, 45 yıllık emeği neticesinde oluşturulan ve şu anda Antalya – Akseki Yarpuz köyünde bulunan bir kütüphanedir. Ebu Said Hoca, 20 yaşında başladığı ilim yolculuğunda o sıralarda ikamet yeri olan Belçika’dan Suudi Arabistan’a, Hindistan’a, Pakistan’a, Fas, Tunus, Cezayir ve yine bazı Arap beldeleri ile Asya ülkelerine yolculuk yapmış ve o bölgelerden eserler temin etmiştir. O sıralar elde ettiği eserleri Belçika Namur da toplayan Şeyh Ebu Said, 1995 de İstanbul’a yerleştiğinde, kütüphanesini oraya taşımış ve aynı zamanda doğum yeri olan Yarpuzda ki evine kütüphaneyi nakil işi ile meşgul olmuştur.
İçerisinde takriben 3.500 cilt bulunmaktadır. İçerisinde el yazma eserler olmak üzere takriben 400 yıllık eserler de mevcuttur. El yazması Kuranda buna dahildir. Ayrıca Şeyh’in kendi te’lifleri ve henüz matbu’u olmayan eserlerde mecmu’a halinde bir bölümde toplanmıştır.
Ebu Said Hoca Türkçe, Osmanlıca, Arapça ve Fransızca bildiği için kütüphanesinde bu dillerde de eserler mevcuttur. Kütüphane Tefsir, Akide, Hadis, Cerh -Tadil ve bir kısmıda müellif tertibi ile dizayn edilmiştir. Şeyh’in denetiminde olmak üzere, şeyhin kendi talebeleri de bu muazzam kütüphaneden istifade etmektedir.